Logman a.s.


administratívne centrum (Bratislava)

Kontakty:
centrala@logman.sk
sekretariát:
02/ 5479 1166
ekonomické oddelenie:
02/ 5479 1133
personálne oddelenie:
02/ 5479 1222
fax: 02/ 5479 1135
Adresa:
LOGMAN a.s.
Jaskový rad 75
831 01 Bratislava
na mape ...

Neštátne zdravotnícke zariadenie Logman a.s. sa zaoberá poskytovaním zdravotnej starostlivosti v odbore mimotelová eliminačná liečba.

Spoločnosť zahájila prevádzku prvého dialyzačného strediska 1. októbra 2002 v Trenčíne. Od tej doby sa vypracovala medzi popredných poskytovateľov zdravotnej starostlivosti na Slovensku, a to nie len z pohľadu počtu stredísk či počtu pacientov, ale najmä kvalitou poskytovanej liečby a komplexnej starostlivosti o pacienta. Od júna 2007 je v spoločnosti zavedený prísny systém kontroly kvality podľa medzinárodnej normy STN EN ISO 9001:2001.

V súčasnej dobe spoločnosť Logman a.s. prevádzkuje na Slovensku jedenásť dialyzačných centier. V našj starostlivosti sa nachádza približne 750 pacientov, ktorých spokojnosť v krátkodobom aj dlhodobom horizonte je našou trvalou prioritou.

Máme uzavreté zmluvy na poskytovanie zdravotníckej starostlivosti so všetkými zdravotnými poisťovňami v Slovenskej republike.