Logman a.s.


Žilina: dialyzačné centrum, nefrologická ambulancia

Personál a kontakty:
ambulancia: 041/ 511 0690
sála: 041/ 511 0619
fax: 041/ 763 4736
Ordinačné hodiny:
V pracovné dni: 7:00 - 15:30
Odbery: 7:00 - 8:00
Vyšetrenia aj odbery si prosím vopred dohodnite telefonicky.
garant:
MUDr. Eva Štubňová
eva.stubnova@logman.sk
041/ 511 0618
0905/ 347 454
lekári:
MUDr. Zuzana Kacianová
zuzana.kacianova@logman.sk
MUDr. Daniel Svetlík
daniel.svetlik@logman.sk
vedúca sestra:
Dipl. sestra Ľubica Šutá
lubica.suta@logman.sk
041/ 511 0619
Adresa:
LOGMAN a.s.
FNsP
ul. V. Spanyola č. 43
010 01 Žilina
na mape ...

Priestory, vybavenie, služby
Hemodialyzačné stredisko sídli v zrekonštruovaných priestoroch budovy Doliečovacieho oddelenia FNsP Žilina. Jeho súčasťou je aj nefrologická ambulancia. Poskytujeme nefrologické konzíliá, akútne hemodialýzy a hemoperfúzie pacientom hospitalizovaným na lôžkových oddeleniach FNsP Žilina.

Zdravotná starostlivosť
Poskytujeme všetky modality dialyzačnej liečby. V nefrologickej ambulancii a dialyzačnom stredisku pracujú traja nefrológovia, 17 špecializovaných zdravotných sestier, jedna sanitárka, tri pomocnice a jeden technik.

Viac o stredisku ...