Logman a.s.


Trebišov: dialyzačné centrum, nefrologická ambulancia

Personál a kontakty:
garant:
MUDr. Róbert Mantič
robert.mantic@logman.sk
056/ 672 7027
0918/ 707 339
lekári:
MUDr. Peter Anďal
peter.andal@logman.sk
vedúca sestra:
Bc. František Ujhelyi
frantisek.ujhelyi@logman.sk
+421 908 778 606
056/ 668 9520
sála:
056/ 668 9521, 0905/ 874 310
ambulancia:
0905/ 413 532
fax: 056/ 672 7027
Adresa:
Logman a.s.
SNP 3818/91/A
07501 Trebišov
na mape ...
Ordinačné hodiny:
V pracovné dni: 7:30 - 15:00
Odbery: 7:30 - 9:00

Priestory, vybavenie, služby
Od 5. októbra 2009 pôsobí Nefro-dialyzačné stredisko Logman a. s. Trebišov v nových priestoroch účelovej novostavby (pôvodné priestory). Pracovisko je vybavené modernými monitormi Fresenius 4008 B a 4008 S v kapacite 20 dialyzačných lôžok, vrátane jedného izolovaného. Kvalita vody potrebnej k hemodialýze je zabezpečená úpravovňou vody firmy Eurowater.

Nové priestory umožňujú bezbariérový prístup až na klimatizovanú dialyzačnú sálu, sociálne zariadenia sú dostupné a prispôsobené aj pre imobilných pacientov na vozíkoch. Pri všetkých dialyzačných monitoroch sú umiestnené polohovateľné postele so signalizačným systémom. Ošetrenie pacientom spríjemňujú napr. aj moderné televízne LCD prijímače, notebook s prístupom na internet a občerstvenie.

Zdravotná starostlivosť
Poskytujeme dialyzačnú liečbu formou hemodialýzy, hemodiafiltrácie, alebo CAPD. V prípade potreby poskytujeme nefrologické konzíliá, výkony akútnej hemodialýzy, hemoperfúzie a extrakorporálnej ultrafiltrácie ascitu pacientom hospitalizovaným na lôžkových oddeleniach nemocnice, s možnosťou hemodialyzačných výkonov v emergentných prípadoch aj priamo v priestoroch oddelenia OAIM NsP Trebišov.

Vlastná nefrologická ambulancia poskytuje komplexnú zdravotnú starostlivosť ambulantným pacientom s ochoreniami obličiek, vrátane možnosti USG vyšetrení a holterovského monitoringu krvného tlaku .

Pracujeme v dvojzmennej prevádzke s nepretržitou pohotovostnou službou na telefóne.

Viac o stredisku ...