Logman a.s.


Trenčín: dialyzačné centrum, nefrologická ambulancia

Personál a kontakty:
garant:
MUDr. Irena Jankechová
irena.jankechova@logman.sk
0908/ 988 513
lekári:
MUDr. Ľuboš Ševčík
lubos.sevcik@logman.sk
MUDr. Adriana Sokolíková
adriana.sokolikova@logman.sk
vedúca sestra:
Mgr. Zdenka Marčeková
zdenka.marcekova@logman.sk
0905/ 874 351
ambulancia: 0905/ 874 883
sála: 0905/ 874 643
fax: 032/ 652 1615
Adresa:
LOGMAN a.s.
Legionárska 28
911 71 Trenčín
na mape ...
Ordinačné hodiny:
V pracovné dni: 7:00 - 15:30
Odbery: 7:00 - 9:00
Vyšetrenia aj odbery si prosím vopred dohodnite telefonicky!

Priestory, vybavenie, služby
Nefrodialyzačné centrum sídli v areáli Fakultnej Nemocnice Trenčín a jeho súčasťou je aj nefrologická ambulancia. Centrum, vybavené najmodernejšou technikou a disponujúce kapacitou 21 lôžok, vykonáva dialyzačnú liečbu v dvojzmennej prevádzke. Vykonáva všetky dostupné metódy hemodialyzačnej liečby a peritoneálnej dialýzy. Pôvodná stará budova strediska bola v roku 2012 kompletne rekonštruovaná, aby spĺňala kapacitné požiadavky a prísne kvalitatívne štandardy spoločnosti Logman a.s.

Zdravotná starostlivosť
Nefrodialyzačné centrum poskytuje komplexnú nefrologickú starostlivosť (ambulantnú, preventívnu, diagnostickú i liečebnú) zahŕňajúcu všetky moderné metódy eliminačnej liečby pomocou najnovšej prístrojovej techniky, v prípade potreby aj formou hospitalizácie v spolupráci s oddeleniami FN Trenčín.

Lekári centra vykonávajú nefrologické konzíliárne vyšetrenia pre pacientov hospitalizovaných na lôžkových oddeleniach FN v Trenčíne a v prípade potreby centrum vykonáva aj hemoperfúzie, akútne hemodialýzy, kontinuálnu dialyzačnú liečbu a terapeutickú plazmaferézu.

Všeobecné informácie
Pracovisko aktívne participuje na medzinárodných klinických štúdiách, a venuje sa intenzívnej osvetovej činnosti. Opakovane prezentovalo svoje výsledky a skúsenosti na kongresoch s medzinárodnou účasťou. V prípade potreby je schopné zabezpečiť liečbu aj pre domácich a zahraničných klientov.

Viac o stredisku ...