Logman a.s.


Prešov: dialyzačné centrum, nefrologická ambulancia

Personál a kontakty:
garant:
MUDr. Karol Gurský, PhD.
karol.gursky@logman.sk
051/ 758 3466
0915/ 755 783
lekárky:
MUDr. Ľubov Lešková
lubov.leskova@logman.sk
MUDr. Iveta Hofierková
iveta.hofierkova@logman.sk
vedúca sestra:
Bc. Marcela Bačkayová
marcela.backayova@logman.sk
051/ 758 3465
sála: 051/ 701 1273
ambulancia: 051/ 701 1418
fax: 051/ 758 3465
Adresa:
LOGMAN a.s.
FNsP J. A. Reimana
Hollého 14
080 01 Prešov
na mape ...
Ordinačné hodiny:
Na prvé vyšetrenie je potrebné objednať sa osobne v dopoludňajších hodinách. Potrebujete poučenie o zbere moču a skúmavky na moč.

Objednajte sa prosím telefonicky!
V pracovné dni: 7:00 - 14:30
Odbery: 7:00 - 8:30

Priestory, vybavenie, služby
Hemodialyzačné stredisko sídli v areáli FNsP J. A. Reimana v Prešove v budove geriatrického pavilónu na 8. poschodí. Na dialyzačnom stredisku je k dispozícii 20 dialyzačných monitorov, centrálna úpravovňa vody a mobilná úpravovňa vody. Súčasťou dialyzačného strediska je nefrologická ambulancia a ambulancia pre liečbu peritoneálnou dialýzou. Nefrologická ambulancia poskytuje liečebno-preventívnu starostlivosť pacientom s ochorením obličiek alebo s podozrením na ochorenie obličiek, vrátane ich USG vyšetrenia.

Zdravotná starostlivosť
Poskytujeme komplexnú liečebno - preventívnu a ošetrovateľskú starostlivosť na 16 lôžkach v trojzmennej prevádzke v pondelok, ostatné dni v dvojzmennej prevádzke. Využívame všetky modality dialyzačnej liečby. Lekári nefro-dialyzačného centra vykonávajú nefrologické konziliárne vyšetrenia pre pacientov hospitalizovaných vo FNsP J. A. Reimana v Prešove. V prípade potreby zabezpečujeme hemodialyzačnú liečbu na Klinike anesteziológie a intenzívnej medicíny v Prešove. Stredisko má dobre rozvinutý peritoneálny program. V prípade potreby zabezpečuje liečbu pacientom z iných dialyzačných stredísk počas ich hospitalizácie vo FNsP ako aj dovolenkové hemodialýzy pre domácich a zahraničných klientov.

V nefrodialyzačnom stredisku pracujú traja nefrológovia, 13 špecializovaných sestier a 5 pomocníkov.

Viac o stredisku ...