Logman a.s.


Michalovce: dialyzačné centrum, nefrologická ambulancia

Personál a kontakty:
garant:
MUDr. Jozef Makohus
jozef.makohus@logman.sk
056/ 643 2511
0905/ 347 452
lekárky:
MUDr. Anna Pallaiová
anna.pallaiova@logman.sk
MUDr. Martina Sokirková
martina.sokirkova@logman.sk
vedúca sestra:
Mgr. Monika Mikulová
monika.mikulova@logman.sk
056/ 643 2511
dialyzačná sála: 056/ 643 2511
ambulancia: 056/ 642 1131
fax: 056/ 644 2821
Adresa:
LOGMAN a.s.
A. Sládkoviča 3
071 01 Michalovce
na mape ...
Ordinačné hodiny:
V pracovné dni: 7:00 - 13:00
Odbery: 7:00 - 9:00

Priestory, vybavenie, služby
Dialyzačné stredisko s vlastnou nefrologickou ambulanciou pôsobí v novozrekonštruovanej účelovej budove (klimatizovaná dialyzačná sála, bezbariérový prístup, možnosť využívať internet počas dialýzy a pod.). Pracovisko je vybavené novými modernými monitormi Fresenius 4008 B a 4008 S v kapacite 16 dialyzačných lôžok, je inštalovaná nová kvalitná úpravňa vody Eurowater.

Poskytujeme nefrologickú konzilikárnu činnosť pre tri nemocnice – NsP Š.Kukuru a Psychiatrickú nemocnicu v Michalovciach a NsP v Sobranciach. V rámci nefrologickej ambulancie vykonávame aj USG močového ústrojenstva.

Zdravotná starostlivosť
Na pracovisku sa vykonávajú všetky dostupné liečebné metódy – bikarbonátová hemodialýza, hemoperfúzia, plazmaferéza, hemodiafiltrácia, hemofiltrácia, ultrafiltrácia ascitov, HDF on line, CAPD, APD, ... . Pracujeme v dvojzmennej prevádzke, v duchu požiadavky väčšiny našich pacientov. Je zabezpečená nepretržitá pohotovostná služba.

V prípade potreby hospitalizácií je pracovisko napojené na lôžkové oddelenia NsP Š. Kukuru v Michalovciach, v prípade potreby vyššej špecializovanej starostlivosti na Nefrologickú kliniku Logman a.s. v Košiciach.

Viac o stredisku ...