Logman a.s.


Košice: dialyzačné centrum, nefrologická ambulancia

Personál a kontakty:
garant:
MUDr. Peter Mizla
peter.mizla@logman.sk
055/ 615 2946
+421 915 755 782
lekár:
MUDr. Jaroslav Cáp
jaroslav.cap@logman.sk
+421 918 707 343
vedúca sestra:
Dipl. sestra Jana Palenčíková
jana.palencikova@logman.sk
+421 908 678 092
055/ 633 3354
dialyz. sála: 055/ 633 3354
fax: 055/ 633 3345
Adresa:
LOGMAN a.s.
Sládkovičova 1
040 01 Košice
na mape ...
Ambulancia Letná 45:
Kontakty:
ambulancia.ken@logman.sk
telefón: 055/ 622 3183
fax: 055/ 633 3345
Adresa:
LOGMAN a.s.
Nefrologická ambulancia
Letná 45
040 01 Košice
na mape ...
Ordinačné hodiny:
Pondelok: 7:30 – 12:30
iba odbery a objednávky

MUDr. Cáp:
Utorok: 6:45 - 15:00
Štvrtok: 6:45 - 15:00

MUDr. Toperczerová:
Streda: 6:45 - 15:00
Piatok: 6:45 - 15:00

Priestory, vybavenie, služby
Dialyzačné centrum je umiestnené na prízemí vlastnej účelovej budovy v mestskej časti Košice - Sever. Pre centrum je charakteristická "rodinná" atmosféra predurčená kľudným prostredím mimo nemocničných priestorov. Je zabezpečený jednoduchý, bezbariérový prístup až na dialyzačnú sálu, sociálne zariadenia sú dostupné a prispôsobené aj pre použitie imobilnými pacientmi na vozíkoch. Máme vlastnú práčovňu a prípravovňu jedál. Pobyt pacientov počas doby ošetrenia spríjemňujú nové televízne a audio zariadenia, majú k dispozícii dennú tlač, notebook s prístupom na internet a občerstvenie. Naši pacienti sú zahrnutí do sociálnych programov a výhod spoločnosti Logman a.s., populárne sú napríklad relaxačné pobyty určené pacientom a ich rodinným príslušníkom.

Zdravotná starostlivosť
Centrum poskytuje dialyzačnú liečbu formou hemodialýzy a hemodiafiltrácie. Aktuálne je liečba zabezpečená v dvojzmennej prevádzke tri dni v týždni. CAPD starostlivosť a nepretržitá pohotovostná služba je poskytovaná v spolupráci s dialyzačným strediskom Logman na Kalinčiakovej ulici. Pracovný kolektív centra tvoria nefrológ, 5 zdravotných sestier, vedúca sestra a pomocný zdravotnícky personál.

V nových priestoroch na Letnej 45 pracuje pridružená nefrologická ambulancia centra, ktorá poskytuje komplexnú zdravotnú starostlivosť o ambulantných pacientov s ochoreniami obličiek alebo podozrením.

Viac o stredisku ...