Logman a.s.


Košice: dialyzačné centrum, nefrologická ambulancia

Personál a kontakty:
garant:
MUDr. Peter Mizla
peter.mizla@logman.sk
055/ 615 2946
0915/ 755 782
lekári:
MUDr. Patrik Vrbjar
patrik.vrbjar@logman.sk
MUDr. Andrea Gočalová
andrea.gocalova@logman.sk
MUDr. Mariana Toperczerová
mariana.toperczerova@logman.sk
MUDr. Petra Hrabčáková, PhD.
petra.hrabcakova@logman.sk
vedúca sestra:
Mgr. Alena Antoníková
alena.antonikova@logman.sk
055/ 615 2948
ambulancia: 055/ 615 2947
sála: 055/ 615 2948,
0905/ 873 504
fax: 055/ 622 3914
Adresa:
LOGMAN a.s.
Nefrologické centrum
Kalinčiakova 39
040 01 Košice
na mape ...
Ordinačné hodiny:
Objednajte sa prosím telefonicky!
V pracovné dni: 7:00 - 14:00
Odbery: 7:00 - 8:30

Priestory, vybavenie, služby
Stredisko Logman a.s. v Košiciach sa radí medzi najmodernejše nefro-dialyzačné strediská na Slovensku. Klinika sídli v novej účelovej budove v areáli FN L. Pasteura. Okrem iného poskytuje nové pracovisko priestor pre 22 lôžok pre liečbu dialyzovaných chorých s možnosťou individuálneho relaxu počas liečby a veľkoryso pojektované ambulatné priestory s osobitnými priestormi pre chorých liečených peritoneálnou dialýzou. Nezabudlo sa ani na priestory pre pregraduálnu a postgraduálnu výchovu medikov a lekárov špecialistov.

Zdravotná starostlivosť
Centrum poskytuje komplexnú zdravotnú starostlivosť ako ambulantná, diagnostická a liečebná, zahŕňajúca všetky moderné mimotelové metódy liečby na najnovších prístrojoch. Rutinne sa vykonávajú diagnostické biopsie obličky v spolupráci s Ústavom patológie FN LP. V prípade závažných intoxikácii vykonávame hemoperfúzie, liečebné plazmaferézy a akútne hemodialýzy. Úzko spolupracujeme s oddelením akútnej a intenzívnej medicíny (OAIM) vo FN LP, kde sme spoločne zaviedli kontinuálne eliminačné metódy (CVVH, CVVHDF). Nefrologická klinika pracuje v nepretržitom režime 24 h denne, 7 dní v týždni.

Všeobecné informácie
Dialyzačné centrum Loagman a.s. v Košiciach má uzavreté zmluvy na poskytovanie zdravotníckej starostlivosti so všetkými zdravotnými poisťovňami v Slovenskej republike.

Viac o stredisku ...