Logman a.s.


Bratislava: dialyzačné centrum, nefrologická ambulancia

Personál a kontakty:
sála: 02/ 5954 2301
akútna dialýza:
02/ 5954 2828
ambulancia: 02/ 5954 2338
fax: 02/ 5954 2678
Ordinačné hodiny:
Utorok: 7:30 - 16:00
Streda: 12:00 - 16:00
Štvrtok: 7:30 - 16:00
garant:
MUDr. Peter Oláh
peter.olah@logman.sk
+421 915 755 784
02/ 5954 4944
lekári:
MUDr. Karin Drdová
karin.drdova@logman.sk
02/ 5954 2327
MUDr. Adela Palfiová
adela.palfiova@logman.sk
Doc. MUDr. Adrián Okša, CSc.
adrian.oksa@logman.sk
vedúca sestra:
Dipl. sestra Iveta Šugárová
iveta.sugarova@logman.sk
+421 908 678 098
02/ 5954 2678
Adresa:
LOGMAN a.s.
FNsP akad. L. Dérera
Limbová 5
831 01 Bratislava
na mape ...

Priestory, vybavenie, služby
Nefrodialyzačné centrum sídli vo Fakultnej nemocnici akademika Ladislava Dérera na Kramároch v Bratislave. V priestoroch pavilónu KIGM sídli priestorovo náročnejšia časť strediska orientovaná na liečbu pacientov zaradených do pravidelnej – chronickej dialyzačnej liečby. Jej súčasťou je aj nefrologická ambulancia. Akútna dialyzačná liečba je dislokovaná v priestoroch hlavnej budovy. V roku 2008 bola k stredisku pripojená druhá nefrologická ambulancia so sídlom v poliklinickej časti FNsP L. Dérera na Kramároch.

Zdravotná starostlivosť
Poskytujeme dialyzačnú liečbu, hemodialfiltráciu, hemoperfúziu, liečebnú plazmaferézu a peritoneálnu dialýzu (CAPD, APD), pričom spolupracujeme s pracoviskami nielen na území Bratislavy, ale i v rámci celej SR. Máme k dispozícii dve mobilné úpravovne vody a v prípade potreby zabezpečujeme mimotelovú eliminačnú liečbu pacientov priamo v priestoroch Kliniky anesteziológie a intenzívnej medicíny a na jednotlivých Jednotkách intenzívnej starostlivosti na klinikách a oddeleniach FNsP akad. L. Dérera. V ambulancii poskytujeme ambulantnú starostlivosť pacientom v rámci diagnostiky a liečby primárnych chorôb obličiek, močových ciest, ako i sekundárnych ako napr. pri cukrovke, vysokom krvnom tlaku, cievnych, reumatologických, systémových a ďalších ochoreniach.

V rámci dialyzačnej liečby zabezpečujeme hemodialyzačnú liečbu u pacientov s akútnym renálnym zlyhaním a s ireverzibilným renálnym zlyhaním a podpornú hemodialyzačnú liečbu u pacientov po transplantácii obličky s nedostatočnou funkciou štepu v úzkej spolupráci s Transplantačným centrom v Bratislave. Pracujeme v trojzmennej prevádzke, je zabezpečená nepretržitá pohotovostná služba.

Viac o stredisku ...