Logman a.s.


Štandardy

Liečba pacientov v dialyzačných strediskách firmy Logman a. s. sa riadi prísnymi štandardami, ktoré okrem platných noriem zohladňujú aj najnovšie poznatky publikované v svetovej odbornej literatúre a dlhoročné praktické skúsenosti slovenských mienkotvorných nefrológov.