Logman a.s.


Publikácie

Vysoké nároky na kvalitu liečby, ktorú spoločnosť Logman a.s. vo svojich zariadeniach poskytuje a kontroluje, znamenajú aj vysoké nároky na odbornosť a odborný rast našich lekárov a zdravotníckeho personálu. Neoddeliteľnou súčasťou ich práce je preto aj kontinuálne vzdelávanie sa, vedecká činnosť a aktívny kontakt so slovenskou aj svetovou odbornou komunitou. Publikačná činnosť zamestnancov našej spoločnosti je jedným z prostriedkov tohto procesu a zároveň aj nástrojom kontroly jeho efektivity. Pravidelne sa vyhodnocuje nielen počet prezentácií, prednášok, konferenčných príspevkov, či publikácií v odborných časopisoch, ale najmä ich kvalita v spojení s odbornou úrovňou fóra, na ktorom boli prezentované, či odozva v odbornej komunite.