Logman a.s.


Publikácie 2010

Publikácia

A. Pallaiová, Akútne zlyhanie obličiek v gravidite a hemodialýza, Kazuistiky z vnútorného lekárstva, nakladateľstvo Raabe, 2010, Bratislava. (vydavateľ).

A. Antoníková, A. Ondová, S. Pástorová, J. Korček, Dlhodobá dialyzačná liečba a bolesť, Sestra a lekár v praxi 11-12 (2010), str. 36. (časopis)

A. Ondová, S. Pástorová, A. Antoníková, J. Korček, Placebo efekt v liečbe bolesti, Sestra a lekár v praxi 9-10 (2010), str. 18. (časopis)

 
Prednáška

Ľ. Lešková, ANCA - asociované vaskulitídy - kazuistiky, 10. odborný seminár "Lekári a laboratórium" Aliatros, 8. decembra 2010, Prešov.

I. Jankechová, Sekundárna hyperparatyreóza z pohľadu klinického nefrológa, krajský seminár SLK Trenčín, 24. novembra 2010, Trenčín. Prednáška.

P. Mizla, J. Rosenberger a spol., Akútne eliminačné výkony v centrách Logman a Fresenius v r.2009, Medzinárodné nefrologické sympózium v Banskej Bystrici, 20. - 22. októbra 2010, Banská Bystrica. Prednáška.

R. Rovenská, Psychická záťaž sestry na dialyzačnom pracovisku, XIX. Celoslovenská konferencia sekcie sestier pracujúcich v nefrológii, 13. – 15. októbra 2010, Podbanské. Prednáška.

E. Lukáčová, Profesionálna komunikácia s chronicky chorým, XIX. Celoslovenská konferencia sekcie sestier pracujúcich v nefrológii, 13. – 15. októbra 2010, Podbanské. Poster.

E. Lukáčová, Renálna osteopatia, XIX. Celoslovenská konferencia sekcie sestier pracujúcich v nefrológii, 13. – 15. októbra 2010, Podbanské. Prednáška.

D. Výškrabková, E. Lukáčová Akútne zlyhanie obličiek, Celoústavný seminár, 15. apríla 2010, Bojnice. Prednáška.

Z. Mikšová, I. Rusňáková Prezentácia nefrodialyzačného strediska, Celoústavný seminár, 15. apríla 2010, Bojnice. Prednáška.

B. Mihoková, Cievne prístupy pre dialýzu, Celoústavný seminár, 15. apríla 2010, Bojnice. Prednáška.

E. Lukáčová, Chronické zlyhanie obličiek, Celoústavný seminár, 15. apríla 2010, Bojnice. Prednáška.

O. Haragová, Dialyzovaný pacient na lôžkovom oddelení, Celoústavný seminár, 15. apríla 2010, Bojnice. Prednáška.