Logman a.s.


Publikácie 2008

Publikácia

M. Ľuptáková, M. Demeš, G. Šebíková, Diéta pri obličkových chorobách, Interná medicína 11 (2008). (časopis)

Ľ. Lešková, L. Bena, Cadaveric Related Kidney Transplantation: A Rare Conclusion of Therapy by PD - Case Study, The 12th Congress of the International Society for Peritoneal Dialysis, June 20-24, 2008, Istanbul, Turkey.
Abstract published in Peritoneal Dialysis International, Vol. 28, Suppl. 4, June 2008, p. S82.
 
Prednáška

Mizla P., Mydlík M., Boor A., Ďurovcová E., Esenciálna zmiešaná kryoglobulinémia s atypickou renálnou manifestáciou, seminár Moderné trendy v laboratórnej diagnostike - nefrologická problematika, 26. novembra 2008, Košice. Prednáška.

T. Pasminka, Guidelines, recommendations, position statements - zásadná zmena filozofie, Medzinárodné nefrologické sympózium, 1. - 3. október 2008, Nové Zámky. Prednáška.

P. Mizla, Diabetická nefropatia ako kardiovaskulárny prediktor, Medzinárodné nefrologické sympózium, 1.-3.október 2008, Nové Zámky. Prednáška.

I. Šugárová, I. Dzúrová, F. Ujhelyi, Starostlivosť o AV fistulu z pohľadu pacienta, XVII. Celoslovenská konferencia Sekcie sestier pracujúcich v nefrológii, 24. - 26. september 2008, Tatralandia, Liptovský Mikuláš. Prednáška.
M. Mudrová, M. Bačkayová, M. Pirochová, Problémový prípad zaradenia pacienta na hemodialyzačnú liečbu, XVII. Celoslovenská konferencia Sekcie sestier pracujúcich v nefrológii, 24. - 26. september 2008, Tatralandia, Liptovský Mikuláš. Prednáška.
K. Olexová, M. Pastiriková, J. Makohus, Minulosť a súčasnosť nefrológie v Michalovciach - prezentácia nového pracoviska, XVII. Celoslovenský kongres sekcie sestier pracujúcich v nefrológii, 24.-26. september 2008, Tatralandia, Liptovský Mikuláš. Prednáška.

G. Havrilla, A. Ondová, A. Antoníková, Pohľad do histórie kongresov Sekcie sestier pracujúcich v nefrológii, XVII. Celoslovenský kongres Sekcie sestier pracujúcich v nefrológii, 24.- 26. september 2008, Tatralandia, Liptovský Mikuláš.

A. Antoníková, E. Vojanská, A. Ondová, S. Pástorová, R. Cárová, Predstavenie nových priestorov Nefrologickej kliniky, XVII. Celoslovenský kongres Sekcie sestier pracujúcich v nefrológii, 24.- 26. september 2008, Tatralandia, Liptovský Mikuláš. Prednáška.

A. Ondová, S. Pástorová, A. Antoníková, Faktory ovplyvňujúce realizáciu ošetrovateľského procesu v praxi na dialyzačnom stredisku, XVII. Celoslovenský kongres Sekcie sestier pracujúcich v nefrológii, 24.- 26. september 2008, Tatralandia, Liptovský Mikuláš.

R. Cárová, E. Vojanská, Edukácia pacienta liečeného peritoneálnou dialýzou z pohľadu sestry, XVII. Celoslovenský kongres Sekcie sestier pracujúcich v nefrológii, 24.- 26. september 2008, Tatralandia, Liptovský Mikuláš.

S. Pástorová, E. Vojanská, A. Ondová, Adaptácia u hemodialyzovaných pacientov, XVII. Celoslovenský kongres Sekcie sestier pracujúcich v nefrológii, 24.- 26. september 2008, Tatralandia, Liptovský Mikuláš.

Lešková Ľ., Peritoneálna dialýza ako metóda 1. voľby v našej praxi, Celoslovenská koferencia Sekcie sestier pracujúcich v nefrológii, 24.-26.septembra 2008, Tatralandia, Liptovský Mikuláš. Abstrakt.

M. Cenknerová, M. Suchánková, R. Rovenská, Multikultúrne ošetrovateľstvo na dialýze, XVII. Celoslovenská konferencia Sekcie sestier pracujúcich v nefrológii, 24. - 26. september 2008, Tatralandia, Liptovský Mikuláš. Prednáška.
B. Oravec, Príprava pacienta do dlhodobého dialyzačného programu, Slávnostný odborný nefrologický seminár, 17.9.2008, Košice. Prednáška.

P. Vrbjar, Postavenie peritoneálnej dialýzy v liečbe chronického obličkového zlyhania, Slávnostný odborný nefrologický seminár, 17.9. 2008, Košice. Prednáška.

P. Mizla, M. Mydlík, Historické miľniky klinickej nefrológie, Slávnostný odborný nefrologický seminár, 17.september 2008, Košice. Prednáška.

Lešková Ľ., Toperczerová M., Sú hantavírusové infekcie časté v našich regiónoch?, "Zoonózy" - celoslovenská odborná konferencia, 11.-12.9.2008, Bratislava. Prednáška.

A. Tančáková, Peritoneálna dialýza, Okresný seminár RKSaPA, 8. september 2008, Stará Ľubovňa. Prednáška.

Lešková Ľ., Poruchy fosfokalciového metabolizmu u dialyzovaných pacientov - aktuálne trendy liečby, 8. odborný seminár "Lekári a laboratórium" Aliatros, 11. júna 2008, Prešov. Prednáška.

A. Pallaiová, Diabetická nefropatia - nová epidémia, podujatie Slovenskej lekárskej spoločnosti v Michalovciach, 24. apríla 2008, Michalovce. Prednáška.

Lešková Ľ., Klinické a praktické aspekty peritoneálnej dialýzy, Vedecká pracovná schôdza Spolku lekárov v Prešove, 19. marca 2008, Prešov. Prednáška.

Z. Pristachová, Diéta v jednotlivých štádiách chronických obličkových ochorení, regionálny seminár sestier SaPa, 31. januára 2008, Trenčín. Prednáška.
J. Bečárová, Transplantácie obličiek od žijúcich darcov, regionálny seminár sestier SaPa, 31. januára 2008, Trenčín. Prednáška.
Z. Marčeková, Starostlivosť o pacienta s akútnou otravou muchatrávky zelenej počas hemoperfúzie, regionálny seminár sestier SaPa, 31. januára 2008, Trenčín. Prednáška.
Ľ. Martinisková, Vyšetrovacie metódy v nefrológii, regionálny seminár sestier SaPa, 31. januára 2008, Trenčín. Prednáška.
Ľ. Ševčík, Transplantačný a odberový porogram SR, Vedecká pracovná schôdza spolku lekárov Trenčín, 30. januára 2008, Trenčín. Prednáška.