Logman a.s.


Publikácie 2007

Publikácia
I. Jankechová, Epidemiologia diabetickej nefropathie- Výsledky celoslovenského výskumu, Kompendium medicíny 10 (2007), str. 6-8.

A. Ondová, A. Antoníková, E. Vojanská, Abeceda nepísaných činností sestry. Žartom i vážne., Sestra a lekár v praxi 3-4 (2007), s. 16. (časopis)

 
Prednáška
A. Ondová, A. Antoníková, E. Vojanská, Simplexný pacient na dialýze, VII. Multidisciplinárny nefrologický kongres, 9.-10. november 2007, Brno. Prednáška.
I. Šugárová, Liečba chronického zlyhania obličiek, celoústavný seminár Regionálnej komory sestier a pôrodných asistentiek v Trebišove, 8.11.2007, Trebišov. Prednáška.
I. Gogová, Hemodiafiltrácia, celoústavný seminár Regionálnej komory sestier a pôrodných asistentiek v Trebišove, 8.11.2007, Trebišov. Prednáška.
M. Rabinová, Ultrafiltrácia Ascitu, celoústavný seminár Regionálnej komory sestier a pôrodných asistentiek v Trebišove, 8.11.2007, Trebišov. Prednáška.
I. Dzúrová, Peritoneálna dialýza, celoústavný seminár Regionálnej komory sestier a pôrodných asistentiek v Trebišove, 8.11.2007, Trebišov. Prednáška.
A. Tančáková, Preddialyzačná príprava u pacienta v období CHRI, realizovaná na nefrologickej ambulancii v Starej Ľubovni, XVI. Celoslovenská konferencia Sekcie sestier pracujúcich v nefrológii, 17. – 19. október 2007, Bardejovské kúpele. Prednáška.
Ľ. Svistáková, Edukácia dialyzovaného pacienta, XVI. Celoslovenská konferencia sekcie sestier pracujúcich v nefrológii, 17. – 19. október 2007, Bardejovské kúpele. Prednáška.
J. Híčiková, A. Ondová, Vývoj dialyzačnej liečby z pohľadu sestry, XVI. Celoslovenská konferencia Sekcie sestier pracujúcich v nefrológii, 17.-19. október 2007, Bardejovské kúpele.
A. Ondová, A. Antoníková, E. Vojanská, Simplexný pacient na dialýze, XVI. Celoslovenská konferencia Sekcie sestier pracujúcich v nefrológii, 17.-19. október 2007, Bardejovské kúpele. Prednáška.
M.Pirochová, D.Fabianová, A.Onofrejová, Príbuzenská kadaverózna transplantácia u pacienta liečeného peritoneálnou dialýzou, XVI. Celoslovenská konferencia Sekcie sestier pracujúcich v nefrológii, 17. – 19. október 2007, Bardejovské kúpele. Prednáška.
S. Pástorová, D. Mesárošová, Agresívny pacient na dialýze, XVI. Celoslovenská konferencia Sekcie sestier pracujúcich v nefrológii, 17.-19. október 2007 Bardejovské kúpele. Prednáška.
R. Cárová, E. Vojanská, A. Antoníková, Psychologické a sociálne problémy u dialyzovaných pacientov z pohľadu sestry, XVI. Celoslovenská konferencia Sekcie sestier pracujúcich v nefrológii, 17.-19. október 2007 Bardejovské kúpele. Prednáška.
Ľ. Lešková, M. Toperczerová, K. Gurský, P. Mizla, A. Rajnič, Hantavirusové infekcie s renálnym syndrómom – epidemiologický problém?, XVI. Celoslovenská konferencia Sekcie sestier pracujúcich v nefrológii, 17. - 19. október 2007, Bardejovské kúpele. Prednáška.
P. Kuruc, K. Wunderlichová, R. Rovenská, Geriatrickí pacienti v dlhodobej dialyzačnej liečbe, XVI. Celoslovenská konferencia sekcie Sestier pracujúcich v nefrológii, 17. – 19. október 2007, Bardejovské kúpele. Prednáška.
A. Pallaiová, Diabetická nefropatia - prevencia a liečba, III. Zemplínska konferencia diabetikov, 6. 10. 2007, Michalovce
I. Jankechová, Manažment liečby metaboliockého syndomu v každodennej praxi, seminár pre obvodných lekárov, 26.9.2007, Trenčín.
G. Bernasovská, Š. Hrušovský, V. Mojto, R. Pijak, M. Demeš, M. Pavlovič, A. Vahančík, P. Oláh, J. Tuharský, Ľ. Perďochová, A. Farkašová, S. Belan, Infekcia tsukamurella tyrosinosolvens u dialyzovaného pacienta, Slovenský nefrologický kongres, 19. - 21. september 2007, Stará Ľubovňa.
Šváč J., Čársky S., Javorský P., Sekerková Z., Fidrová M.: Komplikácie pri mikrolaparotomickej implantácii peritonelneho katétra, 32 kongres Slovenskej nefrologickej spoločnosti s medzinárodnou účasťou, 19.- 21. september 2007, Stará Ľubovňa.
Šváč J., Čellár M., Javorský P., Lacková E., Sekerková Z., Punkčná technika implantácie permanentného CVK: "Bezpečný a jednoduchý spôsob zabezpečenia cievneho prístupu.", 32 kongres Slovenskej nefrologickej spoločnosti s medzinárodnou účasťou, 19.- 21. september 2007, Stará Ľubovňa.
Lacková E., Mazúchová A, Čellár M., Šváč J.: Potransplantačné komplikácie u pacientov s peritonitídami počas liečby peritoneálnou dialýzou, 32 kongres Slovenskej nefrologickej spoločnosti s medzinárodnou účasťou, 19.- 21. september 2007, Stará Ľubovňa.
Šváč J., Aktuálne výsledky nefroprojektu, 32 kongres Slovenskej nefrologickej spoločnosti s medzinárodnou účasťou, 19.- 21. september 2007, Stará Ľubovňa.
Ľ. Lešková, M. Toperczerová, K. Gurský, P. Mizla, A. Rajnič, Hantavirusové infekcie s renálnym syndrómom – epidemiologický problém?, 32. kongres Slovenskej nefrologickej spoločnosti s medzinárodnou účasťou, 19. - 21. 9. 2007, Ľubovnianske kúpele. Poster.
Mizla P., Vrbjar P., Toperczerová M., Bör A., Jurkovič I., Význam renálnej biopsie v súčasnosti, 32. kongres Slovenskej nefrologickej spoločnosti s medzinárodnou účasťou, 19.-21. september 2007, Stará Ľubovňa.
I. Jankechová, Ľ. Ševčík Epidemiologia diabetickej nefropatie- výsledky celoslovenského výskumu, 32 kongresr Slovenskej nefrologickej spoločnosti s medzinárodnou účasťou, 19.-21. 9. 2007, Stará Ľubovňa.
I. Jankechová, Klinické prejavy hyperfosfatémie u dialyzovaných pacientov a manažment liečby- prvé skúsenosti s nekalciovými viazačmi, vyhodnotenie po roku liečby, 32 kongresr Slovenskej nefrologickej spoločnosti s medzinárodnou účasťou, 19.-21. 9. 2007, Stará Ľubovňa.
Šváč J., Frekventná maloobjemová drenáž ascitu, seminár Portálna hypertenzia v praxi, Slovenská hepatologická spoločnosť, 15. - 16. 6. 2007, Banská Štiavnica.
I. Jankechová, Hyperaktivita sympatika , prejavy a liečba u pacientov s nefropathiou, seminár pre obvodných lekárov, 12.4.2007, Trenčín.
Šváč J., Možnosti ovplyvnenia progresie nefropatií, seminár Aktuality v nefrológii (I. Nef. Klinika, Dialyzačná sekcia NS-SLS), 28. 3. 2007, Košice.
Mizla P., Bör A., Význam renálnej biopsie v súčasnosti, Odborný nefrologický seminár, 28. marec 2007, Košice.
Mizla P., Nutnosť včasného záchytu pacientov s chronickou obličkovou chorobou, Odborný nefrologický seminár, 28. marec 2007, Košice.
I. Jankechová, Lescol XL v liečbe hyperlipoproteinémie- u pacientov s CHRI, krajský seminár pre obvodných lekárov, 28. 3. 2007, Trenčín.
I. Jankechová, Prvé skúsernosti s liečbou Sevelemer hydrochlorid na HDS Logman Trenčín, Celoslovenský seminár - renálna osteopathia, 16.-17. 2. 2007, Nový Smokovec.
Šváč J., Klinické dôsledky extraoseálnych kalcifikácií u dialyzovaných pacientov, odborné podujatie Dialyzačnej sekcie SNS pri SLS a spol. Genzyme, 16. - 18. 2. 2007, Nový Smokovec. Prednáška.
Spustová V., Bencová V., Demeš M., Pasminka T., Návrh odborného usmernenia na liečbu porúch minerálového a kostného metabolizmu - aktualizovaná verzia, odborné podujatie Dialyzačnej sekcie SNS pri SLS a spol. Genzyme, 16. - 18. 2. 2007, Nový Smokovec.
Pasminka T., Porucha metabolizmu minerálov a kostí pri chronických obličkových chorobách - nový klinický syndróm, vedecká pracovná schôdza Spolku lekárov v Prievidzi, 8. 2. 2007, Prievidza.
A. Pallaiová, Klasifikácia chronických nefropatií K/DOQI, Liečba akútnej peritonitídy u dialyzovaného pacienta, Internistický seminár NsP Š. Kukuru Michalovce, 15.1.2007.