Logman a.s.


Publikácie 2005

Publikácia
T. Pasminka, Chronické choroby obličiek, epidemiológia, klasifikácia a skríning, Via Practica 10 (2005) 59 - 60. (časopis)
J. Šváč, L. Skladaný, Z. Sekerková, P. Javorský, L. Lešková, P. Mizla, I. Jankechová, T. Pasminka, Peritoneal Dialysis Is the Better Therapy Choice for Successful Anti-hepatitis B Vaccination, Advances in Peritoneal Dialysis 21 (2005) 151-153.
 
Prednáška
Šváč J., Skladaný L., Sekerková Z., Javorský P., Lešková Ľ., Mizla P., Jankechová I., Pasminka T., PD is better choice of therapy for successful anit HBV vaccination, 25th Annual Conference on Peritoneal Dialysis, 28. 2. - 2. 3. 2005, Tampa, Florida.
Šváč J., Skladaný L., Sekerková Z., Javorský P., Lešková Ľ., Mizla P., Jankechová I., Pasminka T., PD je lepší spôsob liečby pre úspešnú Anti HBV vakcináciu ako HD, Slovenský nefrologický kongres, 2005, Bratislava.
Javorský P., Sekerková Z., Účinosť liečby anémie dialyzovaných pacientov subkutánnym erytropoetínom, Nefrologický kongres, október 2005, Bratislava.
A. Gočalová, P. Mizla, P. Hrabčáková, Poškodenie obličiek u narkomanov, 31. kongres Slovenskej nefrologickej spoločnosti s medzinárodnou účasťou, 19. - 21. októbra 2005, Bratislava. Prednáška.
A. Gočalová, P. Mizla, P. Hrabčáková, Poškodenie obličiek u narkomanov, 31. kongres Českej nefrologickej spoločnosti so zahraničnou účasťou, 22. - 24. júna 2006, Hradec Králové, Česká republika. Poster.
A. Pallaiová, J. Makohus, Ľ. Rohoň, B. Bančej, J. Jasovský, Akútne zlyhanie obličiek v gravidite a hemodialýza, 31.Nefrologický kongres, 19. - 21. októbra 2005, Bratislava. Abstrakt.
A. Pallaiová, Ľ. Rohoň, J. Makohus, Renovaskulárna hypertenzia, Kongres Slovenskej hypertenziologickej spoločnosti, 11. - 13. mája 2005, Bratislava. Abstrakt.
Šugarová I., Tóthová S., Jenčová D., Asistencia sestry pri výmene permcathu pôvodným cievnym prístupom, Celoslovenský kongres nefrologických sestier, 2005, Trenčianské Teplice. Videozáznam a komentar k záznamu.
A. Antoníková, A. Ondová, P. Mizla, Hemodialýza u pacienta s AIDS - prvé skúsenosti, XIV. Celoslovenská konferencia Sekcie sestier pracujúcich v nefrológii, 21. - 23. septembra 2005, Trenčianske Teplice.
E. Vojanská, A. Antoníková, Rámcové procesuálne štandardy v nefrologickom ošetrovateľstve, XIV. Celoslovenská konferencia Sekcie sestier pracujúcich v nefrológii, 21. - 23. septembra 2005, Trenčianske Teplice. Publikované ako mimoriadna príloha Zdravotníckych novín č. 45 (2005) a časopisu Sestra č. 12 (2005).
Lišková Z., Rovenská R., Smuteková E., Kratochvílová M., Edukácia novoprijatých sestier na hemodialyzačnom oddelení, XIV. Celoslovenská konferencia Sekcie sestier pracujúcich v nefrológii, 21. - 23. septembra 2005, Trenčianske Teplice.
Jankechová I. , Ševčík Ľ., Význam všasnej diagnostiky diabetickej nefropatie, Kongres Slovenskej lekárskej spoločnosti, apríl 2005, Trenčín.
Jankechová I., Ševčík Ľ, Gabrišová A., Korecová M., Slivková A., Kruteková E., Prvé výsledky práce zameranej na časné zachytenie diabetickej nefropatie, Vedecká pracovná schôdza Spolku lekárov Trenčín, 27. 4. 2005, Trenčín.
Ševčík Ľ., Jankechová I., Dialyzačná liečba v praxi, Vedecká pracovná schôdza Spolku lekárov Trenčín, 27. 4. 2005, Trenčín.
Jankechová I., Ševčík Ľ, Gabrišová A., Korecová M., Slivková A., Kruteková E., Včasný záchyt diabetickej nefropatie, 31. kongres Slovenskej nefrologickej spoločnosti s medzinárodnou účasťou, 19. – 21. 10. 2005, Bratislava.
Jankechová I., Ševčík Ľ., Hyperfosfatémia, IV. Celoslovenská konferencia Sekcie sestier pracujúcich v nefrologii, 21. – 23. septembra 2005, Trenčianske Teplice.
Bošnáková K., Bečárová J., Cievne prístupy opre HD, IV. Celoslovenská konferencia Sekcie sestier pracujúcich v nefrologii, 21. – 23. septembra 2005, Trenčianske Teplice.
Marčeková Z., Fillepová, Žerjavová K. , EPD - výskumný projekt, IV. Celoslovenská konferencia Sekcie sestier pracujúcich v nefrologii, 21. – 23. septembra 2005, Trenčianske Teplice.
Kováčová E., Bečárová J., Peritoneálna dialýza, Regionálna komora SaPa - seminár sestier, október 2005, Trenčín.
Marčeková Z., História DC v Trenčíne, Regionálna komora SaPa - seminár sestier, október 2005, Trenčín.
Ševčík Ľ., Dialyzovaná liečba v praxi, Regionálna komora SaPa - seminár sestier, október 2005, Trenčín.