Logman a.s.


Publikácie 2004

Prednáška
Šugarová I., Gogová I., Dzurová I., Asistencia sestry pri implantácii permcathu punkčnou technikou, XIII. Celoslovenská konferencia sekcie nefrologických sestier, 20. - 22. 10. 2004, Stará Lesná. Videozáznam a komentár k záznamu.
Jankechová I., Liečba chronickej renálnej insuficiencie, Okresný seminár lekárnikov, október 2004, Trenčín.
Mikšová Z., Rusňáková I., Šrámková M., Dialyzačné stredisko v Bojniciach po kompletnej rekonštrukcii, XIII. Celoslovenská konferencia sekcie nefrologických sestier, 20. - 22. 10. 2004, Stará Lesná.
Smuteková E., Rovenská R., Kratochvílová M., Návrhy štandardov v ošetrovateľskej starostlivosti u hemodialyzovaných pacientov, XIII. Celoslovenská konferencia sekcie nefrologických sestier, 20. - 22. 10. 2004, Stará Lesná.
T. Pasminka, S. Pasminková, Podmienky a stupne kvality dialyzačnej liečby, Odborné sympózium Slovenskej nefrologickej spoločnosti s medzinárodnou účasťou, 16. - 19. septembra 2004, Zemplínska Šírava. Prednáška.
D. Samcová, Ošetrovateľská starostlivosť o pacienta s CAPD, Pracovný deň sestier - Nefrológia, 28. 4. 2004, Martin.
Skladaný Ľ., Dlhopolček P., Javorský P., Šváč J., Hepatitis C on Hemodialysis in Slovakia: Epidemiology, Diagnosis and Treatement, 18th meetintg of the latin american association for the study of the liver, 16. - 20. 3. 2004, Bahia, Brasil.