Logman a.s.


Publikácie 2003

Publikácia
K. Žerjavová, E. Štubňová, Ochrana zdravia sestry pracujúcej na hemodialyzačnom oddelení, Revue ošetrovateľstva a laboratórnych metodík IX (2003) 8-10.