Logman a.s.


Ombudsman pre pacientov

V máji 2008 bola v spoločnosti Logman a.s. zriadená funkcia ombudsmana pre pacientov. Úlohou ombudsmana je prijímať podnety a sťažnosti pacientov a dohliadať na ich nestranné posúdenie a preverenie, pričom obhajuje záujmy pacientov.

Prvým ombudsmanom spoločnosti sa stala pani Melánia Miklósová.

Podnety na ombudsmana je možné posielať emailom na adresu melania.miklosova@logman.sk, telefonicky na čísle 02/ 5479 1166, alebo poštou na adresu

Ombudsman
LOGMAN a.s.
Jaskový rad 75
831 01 Bratislava.