Logman a.s.


Dovolenka s dialýzou

Nebolo to dávno, keď dialyzovaní pacienti boli natrvalo pripútaní k svojmu materskému dialyzačnému centru. Možnosti cestovať po vlastnej krajine boli veľmi obmedzené, o cestovaní za hranice nemohlo byť ani reči.

S intenzívnym budovaním siete dialyzačných centier vo vyspelých krajinách sa situácia podstane zlepšila. Dnes, keď vo svete pracuje vyše 14000 dialyzačných centier v 151 krajinách, prestala byť zahraničná cesta či dovolenka pre dialyzovaného pacienta neriešiteľným problémom. Vo svete dokonca existujú cestovné kancelárie, ktoré sa špecializujú na zabezpečenie zahraničných ciest a dovoleniek pre dialyzovaných pacientov.

Aj na Slovensku existujú dialyzačné centrá pracujúce na špičkovej úrovni, schopné poskytnúť dovolenkové dialýzy nielen našim, ale aj zahraničným klientom. Medzi ne patria aj dialyzačné centrá a.s. Logman.