Logman a.s.


Správna životospráva

Každý dialyzovaný pacient býva včas poučený o zásadách životosprávy, ktoré by mal poznať a pokiaľ možno aj dodržiavať. Tieto zásady zväčša dostane aj v písomnej forme. Lekári a sestry sú stále pripravení každému klientovi vysvetliť všetky podrobnosti a povzbudiť ho v dodržiavaní daných odporúčaní.

Keďže možno predpokladať, že túto stránku budú čítať skôr príbuzní dialyzovaných pacientov, ďalej uvádzame len hlavné zásady životosprávy dialyzovaných pacientov.

Je potrebné dodržiavať určenú dietu, pokiaľ ide o príjem živín, minerálov a vody. Lieky treba užívať podľa odporúčania lekára, najlepšie lekára dialýzy, pretože dávkovanie liekov u dialyzovaných ľudí má svoje špecifiká. Fyzická aktivita sa musí prispôsobiť daným možnostiam, pričom oba extrémy (nadmerné šetrenie sa i nadmerná aktivita) škodia. Dôležitá je telesná hygiena, dostatok spánku a psychická pohoda.

Je vhodné, keď dialyzovaný pacient môže pokračovať v zamestnaní, i keď často musí byť pracovná doba, prípadne i pracovná náplň upravená. Je to dôležitá súčasť psychosociálnej adaptácie na zmenenú situáciu. Mal by mať tiež možnosť naďalej sa venovať svojim záľubám.

Kvalitné zázemie medziľudských vzťahov je nenahraditeľné. Rodinní príslušníci i okruh priateľov a spolupracovníkov môžu človeka účinne podržať v nepriazni osudu.

Človek potrebuje dať svojmu životu zmysel a uspokojovať aj svoje duchovné potreby. Potrebuje byť nejakým spôsobom užitočný, milovať a byť milovaný.

Pokiaľ však ide o zapojenie členov rodiny v snahe posilniť dobrú spoluprácu pacienta a zdravotníkov, je potrebné si uvedomiť určité riziká . Ľudia, ktorí žijú s chorým, by mali poznať diétne a režimové požiadavky, ale nie je vhodné urobiť z nich dozorcov nad ich dodržiavaním. V niektorých rodinách existuje dokonca riziko zneužívania moci zdravých nad chorými, ktoré sa môže diať pod rúškou čo najlepšej starostlivosti.