Logman a.s.


Príprava na dialýzu

Pacient má byť na liečbu dialýzou dobre pripravený. Aj dnes sa, žiaľ, stáva pomerne často, že na dialýzu prichádzajú pacienti rovno "z ulice". Týmto výrazom sa označujú pacienti, ktorí počas svojej choroby neboli sledovaní nefrológom, a teda neboli na dialýzu pripravovaní. Prichádzajú v pokročilom štádiu, keď je urýchlene treba začať s dialyzačnou liečbou a nie je už dosť času na primeranú prípravu.

Príprava na liečbu dialýzou sa má začať už v prvom štádiu chronickej obličkovej nedostatočnosti. Vtedy pacient nemusí mať ešte žiadne ťažkosti, vyplývajúce z choroby obličiek. V tomto štádiu sa predovšetkým pokračuje v liečbe tak, aby sa proces zhoršovania funkcie obličiek čo najviac spomalil a aby sa čas, kedy už bude dialýza nutná, čo najviac oddialil. Pacient sa v rámci preventívnych opatrení očkuje proti vírusovému zápalu pečene typu B (hepatitída B). Je žiadúce (aj s ohľadom na perspektívu transplantácie obličiek) odstrániť postupne všetky ložiská infekcie (chronický hnisavý zápal mandlí, infekcie pri koreňoch mŕtvych zubov, žlčníkové kamene a pod.). Príprava na dialýzu je u mnohých pacientov zároveň prípravou na úspešnú transplantáciu.

Ako sa postupne približuje začiatok dialyzačnej liečby, nefrológ informuje pacienta o dvoch metódach dialýzy a pomôže pacientovi vybrať si tú svoju metódu - peritoneálnu (brušnú) dialýzu, alebo hemodialýzu. V prípade prípravy na hemodialýzu sa s dostatočným časovým predstihom (optimálne je to až rok) pred začiatkom liečby urobí cievna spojka na hornej končatine - tzv. artério-venózna fistula (operačné spojenie tepny a žily na predlaktí). Ak sa pacient pripravuje na peritoneálnu dialýzu, zavádza sa (takisto s časovým predstihom, i keď menším) do brušnej dutiny tzv. peritoneálny dialyzačný katéter (hadička, cez ktorú sa do brušnej dutiny napúšťa a von vypúšťa dialyzačný roztok).

Pacient je dobre pripravený na dialýzu vtedy, keď v čase začiatku dialyzačnej liečby nemá závažnejšie príznaky zlyhávania obličiek - nie je napr. vychudnutý, prevodnený, dýchavičný, chudokrvný, má dobre kontrolovaný krvný tlak. Dnes už by mala byť za nami doba, keď pacienti začínali dialyzačnú liečbu v dezolátnom stave, na hranici života a smrti, na poslednú chvíľu.

Je treba vedieť aj o možnosti transplantácie obličky od žijúceho príbuzného darcu (k téme transplantácií pozri napr. články na www.sdat.sk alebo nova.medicina.cz). Tento zákrok je možné podstúpiť aj pred začiatkom dialyzačnej liečby, a tak sa jej vyhnúť.