Logman a.s.


Choroby obličiek - potrebujete dialýzu?

Dialýza je metóda čistenia krvi, tj. odstraňovania nežiadúcich látok z krvi pacienta. Takéto látky sa môžu dostať do krvi buď zvonku, alebo vznikajú priamo v našom tele. Zvonku sa nežiadúce látky môžu dostať do nášho organizmu pri rôznych otravách. Znútra sa neustále dostávajú do krvi pri normálnej látkovej premene a za normálnych okolností sa ihneď vylučujú do moča.

Pri náhlom (akútnom) zlyhaní obličiek sa začnú v krvi náhle hromadiť jedovaté látky vznikajúce pri normálnej činnosti nášho tela, pretože sa pre vážne porušenie činnosti obličiek nemôžu vylúčiť močom. Obličky môžu náhle zlyhať napr. po ťažkej operácii, po ťažkom úraze alebo pri závažnom zápale obličiek.

Pri zdĺhavom (chronickom) zlyhaní obličiek sa jedovaté splodiny vlastnej látkovej výmeny hromadia v tele postupne, až dosiahnu takú koncentráciu, že môže nastať chronická otrava organizmu. K takémuto stavu vedú rôzne choroby obličiek, ale aj iné ochorenia , ako napr. vysoký tlak krvi alebo cukrovka.

Obličky zdravého človeka teda odstraňujú z organizmu jedovaté látky vznikajúce pri látkovej výmene a zároveň udržujú zloženie telesných tekutín v medziach normy. Keď z hocijakej príčiny stratia (dočasne alebo trvale) túto schopnosť, človek potrebuje (dočasne alebo trvale) dialýzu, t.j. liečbu nahrádzajúcu činnosť vlastných obličiek. Túto liečbu potrebuje aj vtedy, keď sa otrávi dialyzovateľným jedom.