Logman a.s.


Druhy liečby

Poznáme dva druhy dialyzačnej liečby - peritoneálnu dialýzu a hemodialýzu.

Peritoneálna dialýza využíva zvláštnu schopnosť pobrušnice. Pobrušnicu si môžeme predstaviť ako blanu, ktorá pokrýva znútra brušnú dutinu a orgány v nej uložené. Ak sa do brušnej dutiny napustí dialyzačný roztok, pobrušnica doňho vylučuje splodiny látkovej výmeny.

Peritoneálnu dialýzu si robí pacient sám doma. 4x denne si napúšťa do brušnej dutiny cez špeciálnu hadičku, zavedenú na operačnej sále, 2 litre dialyzačného roztoku. Ten v brušnej dutine zostáva 4-8 hodín. Za ten čas sa doňho vylúčia jedovaté látky z krvi. Potom sa roztok z brušnej dutiny vypustí a hneď sa napustí čerstvý roztok. Samotná procedúra výmeny roztoku (t.j. vypúšťanie + napúšťanie) trvá asi pol hodiny. Prvá výmena sa robí ráno, posledná - štvrtá sa robí pred spaním.

Peritoneálna dialýza má aj modifikáciu s využitím prístroja, ktorý pacient dostane domov. Prístroj robí opakované výmeny automaticky cez noc počas spánku pacienta. Cez deň si pacient výmeny dialyzačného roztoku väčšinou robiť nemusí.

Hemodialýza sa vykonáva v dialyzačnom stredisku, kam pacient dochádza zväčša 3x do týždňa na 4 až 5 hodín. Aby mohol byť pacient liečený touto metódou, musí sa mu v určitom časovom predstihu urobiť menšia operácia na hornej končatine. Chirurgicky sa spojí tepna a žila, väčšinou na predlaktí. Za určitý čas po operácii sa na končatine rozšíria žily a ich stena spevnie.

Procedúra hemodialýzy spočíva v zavedení dvoch dialyzačných ihiel do rozšírenej žily na predlaktí. Jednou ihlou sa krv z pacienta odvádza do prístroja, zvaného umelá oblička. Tam dôjde k jej očisteniu od jedovatých splodín látkovej výmeny. Takto očistená krv sa potom vracia z prístoja späť do tela pacienta cez druhú dialyzačnú ihlu. Okrem splodín látkovej výmeny sa odstraňuje z tela pacienta aj nadbytočná voda a draslík a naopak do tela sa dodáva hydrouhličitan sodný.

Jestvujú určité medicínske indikácie, pri ktorých je vhodnejšia jedna alebo druhá z vyššie uvedených metód dialyzačnej liečby. Väčšinou sa však výber metódy ponecháva na slobodné, ale informované rozhodnutie pacienta. Peritoneálna dialýza je vhodná pre tých pacientov, ktorí nechcú byť závislí na pravidelnom cestovaní do dialyzačného strediska a dokážu podstatnú časť zodpovednosti za svoju liečbu zobrať do vlastných rúk. Pri hemodialýze si príde pacient 3x do týždňa poležať do dialyzačného centra, kde zodpovednosť za procedúru dialýzy preberá na seba zdravotnícky personál.